Li Keqiang – Profil

Ettersom Kinas politiske system har vært regjert i et slags tospann på toppen har det vært flere særdeles innflytelsesrike statsministre som Zhou Enlai, Zhao Ziyang, Zhu Rongji og nå altså Wen Jiabao. Derfor er det på sin plass (etter en bio på Kinas neste president Xi Jinping), å vie litt spalteplass på han som etter all sannsynlighet vil bli Xi’s høyrehånd, og Kinas neste statsminister, Li Keqiang.

Født: 1955, 1. juli i Dingyuan, Anhui Provinsen.

Alder: 57 år

Utdanning: PhD i Økonomi fra Beijing University (Beida, Toppuniversitetet som var sentral i oppstarten til demonstrasjonene i 1989). Startet som jusstudent og tok senere master og phd, mens han jobbet i partiet.

Politisk karriere: Jobbet i Communist Youth League i 16 år i forskjellige posisjoner, Guvernør i Henan 1999, ble i 2002 forfremmet til partisekretær i samme provins, partisekretær i Liaoning provinsen i 2004, siden 2007 vært medlem av Politbyråets stående komité, er vise-statsminister og dermed part av det sentrale lederskapet i landet.

Bio: Regnet som sittende president Hu Jintao’s protegé. Li har en mer beskjeden bakgrunn enn Xi og mange andre av toppledelsen. Hans far var byråkrat i Kommunistpartiet, men hadde aldri høye posisjoner og Li kan derfor ikke regnes som noen «prins». Ble, som så mange andre av dagens ledere, sendt til bygda for en «utdanning» i hvordan bøndene i kommunist-Kina hadde det. Li ble sendt til Fengyang Fylke, i Anhui provinsen, Øst i Kina.

Som alltid er det vanskelig å vite hva slags politiker Li er sammenlignet med f.eks Xi. Som Hu’s protegé blir han regnet for å ha fokus på sosial stabilitet, bremse gapet mellom fattig og rik, og få til et velferdsystem i Kina. Hans klassekamerater på Beida skal seinere ha blitt prominente dissidenter under protestene i 1989 og Wang Juntao som nå lever i eksil i USA har sagt: “Among all the younger leaders, Li Keqiang is the only one who’s lived and debated alongside these liberals (…) He understands us, he’s argued with us.” Det kan nok tenkes at Li har blitt farget av sine unge år som student på Beida, men som nevnt i tidligere poster, selv om han skulle være liberal er det lite én person på toppen får gjort noe med det. Mest sannsynlig er det at Li er opptatt av å løfte flere kinesere ut av fattigdom, skape et sikkerhetsnett i form av et velferdsamfunn og at det er kommunistpartiet som må sørge for dette.

Li skal ifølge wikileaks-lekkasjer være meget intelligent, ha humor, være selvsikker og han liker å gå turer. Li skal også være lite temperamentsfull og snakker aldri negativt om sine kolleger. Høres ut som dyder det kinesiske politiske liv verdsetter høyt. Som en meget interessant anekdote er her et utdrag fra en av wikileaks kabler. Her illustreres godt hvordan kinesiske toppledere må kjempe mot sine undersåtter som helst vil gi dem den informasjonen som tjener dem selv best. Viser også at Li er en fyr som helst liker å ha fakta i orden: “GDP figures are ‘man-made’ and therefore unreliable, Li said. When evaluating Liaoning’s economy, he focuses on three figures: 1) electricity consumption, which was up 10 percent in Liaoning last year; 2) volume of rail cargo, which is fairly accurate because fees are charged for each unit of weight; and 3) amount of loans disbursed, which also tends to be accurate given the interest fees charged. By looking at these three figures, Li said he can measure with relative accuracy the speed of economic growth. All other figures, especially GDP statistics, are ‘for reference only,’ he said smiling.” (tatt herfra)

Li tok over jobben i Henan, først som guvernør og senere som partisekretær. Henan, en av Kinas mest folkerike provinser (med ca 94 millioner), er sentralt plassert, og regnes som arnestedet til Kinesisk sivilisasjon og kultur. Men provinsens BNP ligger etter de rike på øst-kysten og det kan ha vært her Li ble oppmerksom på landets store gap mellom fattig og rik. Han ble så sendt til Liaoning, en rikere provins hvor Dalian (en stor shipping hub og regnet som en av de reneste storbyene i Kina) ligger. Li’s resultater har ikke vært noe å skryte av, han ble heller kjent som ‘ulykkesfuglen’ siden det var så mange naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer i provinsene han ledet. Han er også kritisert for hans dårlige respons på AIDS epidemien som herjet noen landsbyer i Henan, etter en blodoverføringskandale. Han har tydeligvis gjort akkurat nok (lav profil, lite sosial uro) til å holde sin sti ren og er nå på vei til å skulle være den «harmoniske» og sosiale bremsen til øko-liberale Xi. Altså, føre Hu Jintao’s politikk.

P.S. Denne siden fra Tibet aktivister er glimrende for å holde orden på hvem som er hvem på toppen i Kinas politiske univers, samt korte bioer på dem.

Reklamer

The Party – Bok referat

Jeg holdt på med å skrive dette innlegget rett etter jeg hadde lest boka, for ca 1 1/2 år siden. Men så ble bloggen lagt bort og jeg ble aldri ferdig. Derfor tenkte jeg å prøve igjen og måtte lese mye om igjen.

Dette er en fantastisk god bok. Istedet for å gå kjapt igjennom har jeg tatt for meg hvert kapittel, det ble litt langt, men forhåpentligvis interessant.

Først litt om forfatteren Richard McGregor. Han har jobba som journalist i Kina i mange år og var fra 2000-2008 Financial Times’ mann i midtens rike. Boka han har skrevet dekker et ganske vanskelig og altomfattende tema i moderne Kina, nemlig kommunistpartiet. Det er ganske fascinerende lesing og selv om han er flink til å sette ord på selvfølgelige ting (men hey det er jo det som gjør gode forfattere) er det også mye nytt og opplysende ved denne boka. Det er få bøker jeg har kommet over som i slik grad klarer å forklare hva som foregår inne i «den sorte boksen» som er kinesisk politikk.

McGregors bok er på ingen måte kontroversiell. Han prøver ikke spå mye om framtida, de få gangene boka kommer inn på noe normativt er det andre stemmer som kommer med karakteristikker, ikke McGregor. Altså McGregor er ingen polemiker, men en beskriver. Og beskrive gjør han godt.

 

1. Partiet og Staten.

For å si det enkelt: Myndighetene (altså statsapparatet) implementerer politikken, mens partiet dikterer. Og partiet er ledet av 9 menn i «the Standing Committee» (det blir vel arbeidsutvalget på kommunist-norsk) av Politbyrået. Nesten alle sammen er ingeniører og i motsetning til Mao’s dager er det partiet, ikke individene, som er viktigst. Politbyrået fungerer ikke som en regjering i vestlig forstand men er i McGregors ord til for å: «sikre partiets grep på staten, økonomien, byråkratiet, militære, politiet, utdanning, sosiale organisasjoner og media.» Intet mindre. Det stopper ikke der. Partiets departementer kontrollerer også «tenke-tanker, det rettslige systemet, media, religion, universiteter og har direkte innflytelse på NGOer og noen private selskaper.» Det som er et lite paradoks er at selv om partiet er overalt er det også veldig vanskelig å se. Det har f.eks ikke noen egen nettside… En professor han siterer sier det godt: «The party is like God. He is everywhere, you just can’t see him». McGregor ser ut til å gjøre en liten sammenligning med tidligere keiserdømmer. Partiet tiltrekker seg de beste hodene i landet,  har over 75millioner medlemmer og uten en samlende ideologi (det er ikke no kommunisme å snakke om lengre) er det den samlende faktoren en ett-parti stat har som en historisk bakgrunn for sitt styre.

2. Partiet og business.

Her beskrives hvordan kommunistpartiet reformerte økonomien på åtti-tallet. Store statseideselskaper som hadde blitt holdt kunstig i live ble nå strømlinjeformet og fikk et valg: profitt eller død. Dette førte til massive permitteringer av ansatte, men de overlevende selskapene ble gitt oppgaven å lede Kinas økonomiske boom. Og de som ble satt til å lede disse selskapene var håndplukkede partitopper. Kommunismens globale kollaps med Soviets fall, viste Beijing at om de ikke klarte å håndtere markedet, kunne partiet også falle. Et nytt internt slagord kom opp: «On economic matters, relaxed controls; for political matters, tight controls.» Makten ble også mer og mer sentralisert. Nå skulle ikke lengre lokale partitopper kunne hyre eller sparke direktører i statseide selskaper. Slike jobber var kun for maktnavet i Beijing. Måten store selskaper i Kina blir styrt på kan ligne på hvordan Norge er aktive eiere i sine statseide selskaper. Som McGregor skriver: «They were instruments of national economic policy». Når noen store selskaper utfordret partiet, slik noen oljeselskaper gjorde, ble de raskt satt på plass. Igjen et sitat, denne gangen fra Caijing magasinet: «Toppledere i statseide banker er også tjenestemenn med vise-minister roller.» Kinas toppledere må både være moderne kapitalister, samtidig som de støtter partiets ideologiske helter som Marx og Mao. Som lederen av China Development Bank, Chen Yuan, skal ha sagt: «We are the Communist Party and we will decide what communism means.» Bedriftene må ikke glemme hvem de jobber for.

3. Partiet og personellet

I sentrum for hvordan partiet drives er det Sentrale Organisasjonsdepartementet. Et departement som holder en lav profil for utenforstående, men som har en finger med i hver minste lille detalj av partiapparatet. Det er nemlig her posisjoner og forfremmelser blir avgjort. For å forstå hvor viktig dette departementet sammenligner McGregor med USA: «A similar department in the US would oversee the appointment of the entire US cabinet, state governors and their deputies, the mayors of major cities, the heads of all federal regulatory agencies, the chief executives of GE, Exxon-Mobil, Wal-Mart and about fifty of the remaining largest US companies, the justices of the Supreme Court, the editors of the New York Times, the Wall Street Journal and the Washington Post, the bosses of the TV networks and cable stations, the presidents of Yale and Harvard and other big universities, and the heads of think-tanks like the Brooking Institution and the Heritage Foundation. Not only that, the vetting process would take place behind closed doors, and the appointments announced without any accompanying explanation why they had been made.» Hele systemet er lagt opp slik at dette departementet har filialer i alle små og store partikontor over hele landet. Dette systemet, tatt fra Lenins Soviet, har Kinas kommunistparti tatt til det ekstreme. Et av de mest sentrale kriteriene for å bli forfremmet er å vise til økonomisk  vekst, men også det har sine begrensninger. McGregor skriver at om økonomisk vekst hadde vært det eneste kriteriet ville Kinas ledere vært kun fra østkysten av Kina, hvor økonomien har rast fra resten, men det er de ikke. McGregor beskriver også hvordan up-and-coming tjenestemenn blir plassert rundt omkring i forskjellige poster rundt om i forskjellige provinser. De som klarer seg uten problemer blir tilslutt hentet hjem til Beijing og den sentrale ledelsen.

4. Partiet og det militæret

Det kinesiske militæret har én funksjon: å holde det kinesiske kommunistpartiet ved makten. » The Party commands the gun.» Det er ogsp derfor alle som innehar den høyeste posisjonen i Kommunistpartiet, partisekretær, også leder den Sentrale Militære Kommisjonen, som styrer PLA (the Peoples Liberation Army). Men det er en evig kamp for Kinas leder å sikre støtten fra militæret, derav rådet Deng Xiaoping ga Jiang Zemin da han tok over makten: «Out of five working days, spend four with the top brass.» I alle deler av PLA sitter det et partikontor, departement eller komité. Med samme mekanismene som partiet kontrollerer myndighetene og næringsliv (beskrevet over), styrer de PLA. Ildtesten på dette kom i 1989 massakeren på den Himmelske Fredsplass, hvor PLA viste seg villig til å bruke makt over sivile for å forsvare partiet.  For å holde PLA inne med partiet har det blitt stadig økende militærbudsjetter samt at PLA får eie og drive flere ekstremt lukrative selskaper. Den store brekkstangen for PLA overfor partiet i dag er Taiwan spørsmålet: «For the PLA, preparing for war over Taiwan has been the single most persuasive lever for squeezing more money out of the government.» Derfor vil man til stadighet høre hauker i PLA om viktigheten av en gjenforening mellom fastlandet og Taiwan. Som McGregor skriver: «The new PLA being built for the Party has multiple roles. It is an instrument of international statecraft for China, a defender of the motherland abroad and a policeman on the beat at home.»

5. Partiet og korrupsjon

Korrupsjon er et stort problem i Kina, og som er høyt på agendaen i kinesiske lederes taler. Men de kommer det aldri til livs. Hvorfor? McGregor bruker historien om hvordan Shanghai partitopp, den en gang så mektige, Chen Liangyu ble kastet i fengsel for korrupsjon. Her er departementet CCDI, the Central Commission for Discipline Inspection, sentralt: «Senior Party memers in China are much like members of the US military when it comes to criminal investigations. They cannot be arrested by civilian law enforcement bodies or other outside agencies for criminal offences until the allegations have been investigated by the Party first.» Først når en som er mistenkt for korrupsjon er kastet ut fra partiet (som er et signal på både skyld og straffbarhet) kan han/henne bli bragt for retten. Også her spiller hierarkiet innad i partiet en viktig rolle: «For any official it (CCDI) wants to probe, the commission must first get clearance by the party body one level up in the governing hierarchy. In other words, the more senior an official is, the more difficult it is for the commission to gain approval to investigate them (…) the commission is dogged by politics, and political struggle, at every turn.» (noe som illustreres godt i denne saken) Som illustreres ved at toppbyråkrater og tjenestemenn er de som selv gjør granskningen: «(…) senior officials are largely responsible for supervising and investigating themselves.» Noe som driver korrupsjon blant kommunistkadre er den ekstremt dårlige lønna, bare smuler av hva en lignende posisjon i det private næringsliv. Derfor driver mange tjenestemenn med business på siden, og mange driver med ‘skitten’ business.  McGregor skriver at korrpusjonen er et produkt av selve systemet og at et virkelig effektivt og uavhengig korrupsjonsbyrå ville kunne bringe hele partiet i kne: «Exposing its members to investigation by outside bodies would be intolerable, as it would be akin to ceding the Party’s monopoly on power. As officials freely acknowledge in private, a independent anti-corruption campaign, following up leads beyond the Party’s control, could bring the whole edifice tumbling down.»

6. Partiet og regionene

Det er en myte at alt i Kina styres av en sentral elite i Beijing. Med et så stort og folkerikt land ville det rett og slett ikke vært mulig. McGregor bruker en allegori om en elv for å illustrere poenget: «From the outside, power in China often seems to gush like a torrent from Beijing, streaming out from party central to nourish obedient communist officials in provinces, cities and townships throughout the country. This (…) holds more or less true for policies which embody the Party’s core political interests. (f.eks slik som suverenitet over Tibet og Xinjiang, red. anm) «The everyday reality of economic administration in China (…) far from surging like a single river out of the capital, the transmission of economic management is more akin to a series of locks, in which each locality takes what they want out of the policy waterway.» Dette gir lokale partitopper nærmest diktatorisk makt og illustrerer et paradoks: «that a strong, all-powerful Party makes for a weak government and compromised institutions.» Men dette er også styrken i systemet: nabobygder konkurrerer med hverandre for å oppnå mest mulig økonomisk vekst og det vil være ekstremt ueffektivt å skulle styre alt fra sentrum i et så stort og folkerikt land. (Det finnes teorier om at Soviet gikk dukken bl.a. fordi det ikke var desentralisert, slik som Kina.) Men det er også mye av grunnen til at det er mellom 50 og 100 000 demonstrasjoner i Kina hvert år. Som regel er dette over ekspropriert land som myndighetene tar fra bønder.

7. Partiet og kapitalismen

I dette kapittelet skriver McGregor om den ustabile verdenen de private entrepenører og selskaper lever i. I Kina er det, som Deng sa, «Glorious to be rich», og mange unge, ambisiøse entrepenører prøver lykken i et ‘dog-eat-dog’-kapitalistisk system. Likevel, om de private selskapne blir for store, eller utfordrer partiet på noe vis, kan de bli statseid fortere enn de rekker å si ‘socialism with chinese characteristics». For det er mange superrike i Kina, nylig kom det fram at det bor flere millionærer i Kina enn i noen annet land. Dette er et image problem for et parti som postulerer Marx og sosialisme. Derfor holder de rike (og smarte) entrepenørene seg godt inne med partiet. Slik formulerer Wang Shi, leder China Vanke (et eiendomsutviklingselskap), det: «The first rule (is) that you will not develop quickly without a ‘red hat’, or a state partner. Second, you had better be careful about making it without one. (Third), stay out of politics altogether.» På samme måte holdes alle fagforeninger innad i partiet. Også utenlandske selskaper må holde seg inne med kommunistpartiet, det ultimate beviset kom da en Wal-Mart butikk i nord-øst Kina etablerte en partikomité(!).

8. Partiet og historien

I det siste kapittelet går McGregor igang med propaganda departementet og hvordan krigen om historien, er fundamental i Kina. ‘Det store spranget’ hvor 30-40 millioner mennesker mistet livet etter en katastrofal industrialiseringspolitikk av Mao, er i realiteten tabu i dagens Kina. Det samme gjelder selve Mao og hans arv. Det offisielle bildet på Mao er at han gjorde 70% riktig og 30% feil under sin tid som diktator i landet. Alle diskusjoner om hvorvidt dette stemmer er tabu. McGregor viser hvordan propagandadepartementet overser alle publikasjoner det være seg radio, tv eller aviser (eller andre skriftlige publikasjoner). Det er gått så langt at departementet ikke lenger trenger å se over mediene i særlig grad, det hersker en utbredt selvsensur blant kinesiske redaktører i alle medier. De vet hva som kan publiseres eller ikke: «There is a red line in their head.»

 

Sånn. Det var slik jeg leste denne boka. Veldig interessant om noen andre har lest boka og vil supplere med kommentarer!

Kinas neste «sterke mann» – Xi Jinping

Høsten 2012 vil Kommunistpartiet ha sin 18 kongress hvor partiets (og landets) neste 5 års plan vil blir meislet ut. Det vil i tillegg bli et skifte i toppledelsen. Politbyråets 24 medlemmer vil bli stokket om, og viktigst av alt, av de 9 som styrer landet i Politbyråets «stående komité», vil det kanskje komme inn så mye som 7 nye figurer. En av dem som allerede er medlem av komitéen er Xi Jinping, og ved omstokkingen vil han få den mest sentrale posisjonen av dem alle, leder av Kinas Kommunistparti. Derfor tenkte jeg det vil være på sin plass med en liten bio på mannen.

Født: 1953, 1. juni i Beijing

Alder: 58 år

Utdanning: Kjemiingenør ved Tsinghua University i Beijing.

Politisk karriere: President ved Partiskolen i Fuzhou 1990, Guvernør i Fujian provinsen i 2000, Partisekretær for Zhejiang provinsen i 2002, Partisekretær Shanghai i 2007, medlem av den stående komitéen i Politbyrået samme år.

Bio: Xi er en del av de kommunistpartibyråkratene som kalles «prinsene». Dette er etterkommere av partiets helter som var med i de revolusjonære åra fram til og under borgerkrigen, som endte med kommunistenes seier i 1949. Disse tidligste medlemmene av partiet har fått en slags adelig status i Kina og etterkommerne av disse i partiapparatet kalles altså «prinser». De er eliten i Kinas politiske miljø. Under kulturrevolusjonen slo dette uheldig ut da hans far, Xi Zhongxun, ble degradert og Xi Jinping måtte til bygda for å omskoleres. Myten sier at Xi så hans far ble hundset ut av Fuping fylke, noe som satte inntrykk på den unge gutten på bare 10 år. Barndomshjemmet skal nå visstnok være helt restaurert i tråd med riktig fengshui.

Etter Maos død og Deng Xiaopings maktovertagelse ble Xi Zhongxun reetablert i kommunistpartiets ledelse. Under farens vinger fikk unge Xi prøve seg i forskjellige lokale partiapparater. Han studerte også til å bli ingeniør (som brorparten av den nåværende politiske ledelse) ved Tsinghua University (som også president Hu Jintao). Xi har i hovedsak jobbet ulike steder på østkysten av Kina, landets økonomiske sentrum. Her har han kjempet fram økonomisk liberalisering, akkurat som faren gjorde i 1979. Hans politiske talent (i Kina kan dette noe enkelt summeres til: minst mulig profilering med mest mulig økonomisk vekst), fikk den sentrale ledelse til å stadig forfremme Xi, som i 2007 fikk den prestisjetunge jobben som partisekretær (øverste post) i Shanghai, Kinas økonomiske symbol. Der ble han ikke et år engang, da han ble valgt inn i det ultimate maktnavet i Kina, den stående komitéen av Politbyrået til Kommunistpartiet.

Vekst, vekst og vekst

Men hvordan er Xi som politiker? Dette er utrolig vanskelig å svare på. Som tidligere nevnt er det særlig egenskapen å holde en lav profil (samt holde økonomien i sving) som kjennetegner de som klatrer høyest i kommunistpartiet. Men det går an å spekulere. Xi skal selv ha sagt at de årene han ble omskolert på bygda i Yanchuan Fylke, Yan’an, i Shaanxi provinsen, har formet han politisk og er fortsatt med ham i dag. Her jobbet han i det lokale partilaget og ble senere partisekretær for produksjonslaget. Men særlig hans vekt på økonomisk vekst og vilje til liberalisering er verdt å merke seg. Amerikanske næringslivsledere som møtte ham da han var guvernør i Fujian, forteller om en meget dyktig politiker som jobbet iherdig for økonomisk vekst. Hans far var selv en av ingeniørene bak liberaliseringen i de spesielle økonomiske sonene, som Deng Xiaoping la til grunn for landets senere åpning til en markedsøkonomi. Faren har også bemerket seg som en uttalt kritiker til hvordan partiet håndterte tragedien ved den Himmelske Fredsplass, noe som snakkes svært lite om i det offisielle Kina. Er det dermed sagt at Xi er åpen for å oppmykne menneskerettighetssituasjonen i landet? Tvilsomt, eller, om han skulle vært det, er det lite trolig han kan gjøre særlig mye med det. Kina er drevet av en meget kompromissvennlig elite som ser stabilitet, økonomisk vekst og egen overlevelse som det aller viktigste for partiet.

Xi skapte noen overskrifter da han, på besøk i Mexico, kom med en kommentar om hvordan vesten ser på Kina: «Noen utlendinger med fulle mager og uten noe bedre å gjøre peker fingeren mot oss,» sa han. «For det første, Kina eksporterer ikke revolusjon, for det andre, eksporterer vi ikke sult og fattigdom, og for det tredje, plager vi ikke dere. Så hva annet er det å si?»

Nyanser

Xi Jinping er en del av den nye generasjonen kinesiske ledere. De er vokst sammen med Kina de siste 40 årene. De er stolte, og mener Kinas status i verden ikke samsvarer med styrken til landet, som nå er verdens nest største økonomiske makt. Han skal styre sammen med Li Keqiang, som var favoritten til sittende president Hu Jintao, og 7 andre i Politbyråets stående komité. Fortsatt kommer stabilitet, økonomisk vekst og kommunistpartiets jerngrep om det militæret og folket være det viktigste, også for Xi.

Forandringer vil komme i nyansene ved hans lederskap som vil være farget av hans erfaringer, lederegenskaper og politiske kløkt.