Bok tips

Akkurat lest ferdig boka til  Martin Jacques «When China Rules The World – The end of the western world and the rebirth of a new global order». Boka kom i 2009, men har ikke rukket å lese den før nå. God bok. Viktig bok. Jacques kommer kanskje til å bli sett på som en kulturrelativist og mange av spådommene avhenger av flere usikre faktorer, men boka er uansett god/viktig i måten den analyserer dagens Kina på. Sjelden god innsikt i hvordan Kina’s «psyke» er og hvordan den er formet gjennom historien. Særlig det at han legger vekt på Kina’s annerledeshet som en «sivilisasjons-stat» i motsetning til de nasjonale statene vi er vant med.

Tenkte jeg skulle gå gjennom hovedpunktene hans:

1. Den vestlige verdens dominans er på hell. (en av påstandene som antagelig kommer til å få mest kritikk, men han argumenterer godt. Lurer på om han har lest Johan Galtung…) It’s the economy stupid Den viktigste hendelsen i det 21.århundre var verken den russiske revolusjon, andre verdenskrigs slutt i 45 eller åpningen av Europa i 89, men ifølge Jacques var det de-kolonialiseringen som begynte i 1960. Dette har igjen ført til u-landenes økonomiske vekst som nå gjør såkalte u-land sterkere økonomisk enn den gamle vesten. Kina her er jo det åpenbare eksempelet, men land som India, Brasil, Russland, og de asiatiske tigrene følger etter. Innen 2050 vil 7 av de 10 rikeste landene i verden være tidligere u-land ifølge Goldman Sachs og innen 2032 vil den totale BNP til BRIC-landene (Brasil, Russland, India og Kina) være større enn den totale BNP til G7-landene.

2. Dette vil vesten få vanskeligheter med å takle. Vesten har aldri måttet ta andres syn på seg alvorlig siden vesten har vært så teknologisk avansert og militært overlegen. Vesten, særlig USA, har, som alle verdensmakter prøvd å forme verden i sitt bilde og etter kommunismens fall ikke sett noen konkurrenter. Denne konkurenten har nå kommet og heter Øst-Asia: Enorm økonomisk vekst, et helt annet verdens og menneskesyn og helt enormt mange mennesker.

3. Idag er det vi ser på som moderne vestlig, men i framtida vil vi få flere typer av det vi vil kalle moderne. Implikasjonene er at vestlige ideer og verdier vil ikke lengre bli sett på som universelle, og andre former for samfunnsbygging f.eks Kinas vil være like moderne som den vestlige modellen er idag. Istedet for én universell modernitet vil vi få flere konkurrerende moderniteter.

4. Kina’s unikhet. Jacques identifiserer 8 hovedpunkter: a)Kina som sivilisasjons-stat ikke nasjonal-stat: med en 5000-år gammel historie og 2000 som en samlet sivilisasjon under et styre er Kina en unik stat i verden. Historie er viktig her. Den jevne kineser ser seg selv og landet sitt i sammenheng med ting som skjedde for 2000, 1000, 500 og 200 år siden. Et mye sitert svar fra legendariske Zhou Enlai, Kina’s statsminister under Mao, på spørsmål om hva han mente var innvirkningen av den franske revolusjon: «It’s too early to say…», oppsummerer godt hva Jacques prøver å peke på. b) Vassal-stat systemet. Ifølge Jacques vil Kina utvikle et mer Vassal-stat system med landene i Øst-Asia slik det var før 1840 i motsetning til nasjonal-stat systemet vi har fra Westfalia freden i 1668. Vassal-stat systemet er basert på en anerkjennelse av landene i regionen at Kina er den dominerende faktoren. Blir denne anerkjennelsen gitt vil Kina i det store og det hele la landene styre seg selv etter sine egne prinsipper. (Her kommer et opplagt problem med Japan som meget vanskelig vil kunne gi denne anerkjennelsen uten å helt miste ansikt.) c) Rase og etnisitet. Jacques mener Kinesere har et helt eget og spesielt syn på rase, særlig med hvordan de har bestemt seg for at «alle» kinesere er han-kinesere og at dette er den «riktige» måten å være kineser på. Selv om det er opplagt at kinesere kommer fra langt mer varierte etninske grupper. Dette er helt på kollisjonskurs med de fleste andre store nasjoner som USA, India og Brasil som feirer sin multietniske komposisjon. d) Kinas størrelse er som et kontinent og har verdens mest folkerike populasjon. Dette gjør at Kina ikke agerer på samme måte som andre nasjoner. Det er f.eks fullt mulig å gjennomføre samfunnsmessige, politiske og økonomiske eksperimenter på store populasjoner uten at det vil innvirke på resten av landet i det hele tatt. e) Kinas politiske system. Staten er like viktig idag som den var under de ulike dynastiene. På et sett er kommunist-regime et nytt dynasti. Det er lite som tyder på at det vil endre seg særlig drastisk i den nærmeste framtid. Man vil kanskje få et mer demokratisk Kina, men det vil være i tråd med den lange historien fra dynastiene om en sterk, allestedsnærverende stat, en overklasse som styrer det politiske (idag medlemmer av kommunistpartiet, før mandarinene: byråkratene i det dynastiske Kina) og et «mandat fra himmelen» hvor regimes legitimitet ikke avhenger av stemmeseddelen, men på resultater av utvikling. f) Kinas transformasjon i sammenheng med hastighet. Fortiden og framtiden henger sammen på en helt annen måte en den vestlige, som også er sant for resten av øst-asia. Forandring blir ikke sett på med mistenksomhet, men heller som en kontinuasjon av historien. g) Kinas kommunistregime. Kun i kraft av å hete Kinas kommunistparti vil, ifølge Jacques, gjøre at vesten vil misforstå og se på Kinas transformasjon gjennom ideologiske briller. Men kommunistpartiets egenhet er smeltet sammen med Kinas historie, og særlig konfusianismen, og er dermed helt unik. h) Kina vil, i flere tiår, være både et u-land og et i-land. Dette deler Kina med andre land og vil forme Kinas utvikling. Kina blir et land som vil ha en fot i begge leire og dette gjør at Kina vil bli den første store verdensmakten som kommer fra u-landenes sfære og som ikke har en kolonialistisk fortid.

5. Hvordan vil Kina herske over verden Helt klart bokas svakeste punkt, men i og med at det er denne delen som prøver å spå inn i fremtiden er ikke det særlig rart. Han tegner opp et scenario hvor Kinesisk kultur, språk, verdier osv får mer global gyldighet. Ikke i Europa og USA, men i Asia, Afrika, Latin-Amerika og også Australia og New-Zeeland. Mandarin vil bli et verdensspråk, renminbi en global valuta, kinesiske verdier som bygger på konfusianisme og kinesisk historie vil få gyldighet langt utover Asia. Rase og etnisitet vil få andre meninger enn idag, verdens fotomodeller vil være asiatiske, asiatiske skuespillere og musikere vil være forbilder for flesteparten av verdens befolkning. Vassal-stat systemet vil nå utover Øst-Asias grenser. Flere land vil anerkjenne Kinas dominans og global gyldighet. Bare Kinas økonomiske styrke vil føre til en enorm ulikhet mellom Kina og andre land som vil gjøre mindre land mer avhengig av Kina enn vise versa. Kinas størrelse og populasjon vil søke utover. Kinesere vil i større grad emigrere til andre land og, ved hjelp av moder-nasjonen, utvise innflytelse på vertsnasjonene.

Ja det ble litt langt. Dette er altså det jeg ser som hovedpunktene til Martin Jacques bok. Jeg oppfordrer alle til å lese den og legg gjerne igjen kommentarer om hva du synes. Særlig interessant er det at vi vesten, og særlig Europa, ikke klarer å se utover og forbi vår egen hage. Jeg er overbevist om at iallefall noen av spådommene hans vil slå til og hvordan vil Europa og ikke minst USA reagere? Det hadde vært interessant å diskutere Jacques’ synspunkter og påstander/spådommer med dere!

Reklamer
Forrige innlegg
Legg igjen en kommentar

2 kommentarer

  1. takk for et bra sammendrag, veldig nyttig!

    Svar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: